Eén van de jaarlijkse activiteiten van onze vereniging is het organiseren van een open dag.
Op de open dag laten we onze banen zien en kunnen belangstellenden vragen stellen aan onze leden.

Op 18 juni j.l. hebben we een open dag gehouden. Deze kan als geslaagd worden beschouwd.

Naar schatting hebben zo'n 80 personen onze banen bewonderd. Maar dat niet alleen: 

kinderen konden actief met onze treinen rijden. Dankzij een ingenieus dashboard met knopjes konden de jongsten, 
begeleid door Adrie en Roel , bepalen welk opstelspoor een trein moest oprijden.

Hierna zorgde Marco, met behulp van het programma "Koploper", ervoor dat de treinen ongehinderd hun weg konden vinden.
De wat oudere kinderen konden met een multimaus de hun toegewezen trein zelf over de baan sturen.

Dit onder leiding van Ed en Marcel.

Het was een warme dag, maar door de vriendelijke barbediening van Jopie en Dick hoefde niemand dorst te lijden.

 

Na afloop konden de aanwezige leden van de door Rene georganiseerde barbecue genieten. 

 

Bij de foto: een impressie van ons clubgebouw en de geanimeerde toeschouwers.